Rada Ekonomiczna

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por.KPK, kan. 537).

Opiekun: ks. Marek Matyba,
Kontakt: p. Przemysław Sołtysiak, mail: przemek.soltysiak71@gmail.com

Lista osób
Bogusława Gryzińska – Woroch
Krzysztof Kłoskowski
Przemysław Sołtysiak
Krzysztof Stachowiak
Piotr Szczepaniak
Tadeusz Viola

Kadencja trwa 4 lata