Historia Parafii

Kościół Świętej Trójcy w lutym 1991 – przed dokończeniem budowy

Początki parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy na poznańskim Dębcu sięgają roku 1921, kiedy to, Dębiec był małą podpoznańską wsią, która należała do parafii pod wezwaniem św. Floriana w Wirach. Ludzie musieli pokonywać drogę o długości około 9 km, aby wziąć udział w Eucharystii, czy też nabożeństwie. Jak podają kroniki parafialne właśnie w 1921 roku w dzień Bożego Narodzenia, na terenie Dębca, w wiejskiej szkole została odprawiona pierwsza Msza św.

Tuż po tym zawiązał się komitet na rzecz budowy kościoła. Bardzo szybko podjęto działania i już w niecałe dwa lata później (2 września 1923 r.) nastąpiło poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. W 1925 roku wieś Dębiec została włączona do miasta Poznania. Najbardziej istotnym punktem w historii był jednak rok 1928, kiedy to ustanowiono na Dębcu odrębną parafię. Budowa obecnego kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy rozpoczęła się w roku 1936.

Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego została rozebrana podczas drugiej wojny światowej. Miejsce, na którym stała (dziś ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 295), upamiętnia kamień z tablicą o tym informującą. Pozostał tam teren należący do Parafii i probostwo, które Parafianie nazywają “starym probostwem”.

Kościół poświęcił już po zakończeniu wojny kardynał August Hlond.

W 1969 roku po Soborze Watykańskim II wykonano przebudowę prezbiterium, podczas której m.in. zastąpiono dawne drewniane figury Świętej Trójcy nowymi większymi metalowymi.

Historyczne zdjęcie wnętrza kościoła z 1951 roku z kroniki ministrantów. Zdjęcie jest własnością wspólnoty ministrantów parafii p.w. Świętej Trójcy w Poznaniu

W 1986 roku zdecydowano się na budowę domu katechetycznego. Wybrano w tym celu miejsce tuż obok świątyni (więcej o położeniu w dziale miejsce). Budynek ten do dziś służy wszystkim wspólnotom (również zespołom muzycznym i chórom) działającym przy parafii (więcej o wspólnotach w dziale wspólnoty). Znajdują się w nim tzw. salki katechetyczne, oraz duża sala z zapleczem kuchennym – “Oratorium”. Działają tu dwie poradnie – prawna i rodzinna.

Kolejnym istotnym rokiem w historii był 1992, kiedy to do świątyni dobudowano charakterystyczną wieżę. Stąd właśnie rozchodzi się dźwięk czterech dzwonów: “Świętej Trójcy”, “Bogurodzicy”, “św. Barbary” i “św. Wojciecha”.

Drugą przebudowę prezbiterium wykonano w roku 2003. Celem tej zmiany było przygotowanie świątyni do konsekracji (wymaga to m.in. na stałe wmurowanego ołtarza, tzw. zacheuszek w ścianach). Aktu konsekracji dokonał Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki 3 października 2004 roku.

W dniu 1 października 2013 roku dekretem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wyodrębniono z parafii 1/3 parafian i utworzono nową parafię pw. Błogosławionej Poznańskiej Piątki. Zaś ks. Jacek Rogalski wikariusz parafii Świętej Trójcy w Poznaniu w tym dniu otrzymał nominację na urząd proboszcza nowej parafii. W 2018 roku, z okazji jubileuszu 90. lecia utworzenia Parafii została wydana książka p. Iwony Pawłowicz – “Z Parafią Świętej Trójcy przez 90 lat”, która ukazuje w sposób popularnonaukowy ciekawą historię naszej Parafii.