I Komunia Święta

Wielką radością jest doprowadzenie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Zgłoszenia dzieci na początku roku szkolnego we wrześniu danego roku.

 • Dzieci zapisujemy szkołami wg ustalonego harmonogramu w parafii.
  Proszę pobrać i wypełnić „Deklarację do przyjęcia I Komunii Świętej”pobierz tu 
 • Dzieci musza być ochrzczone, należy też zwrócić uwagę, aby nazwisko z aktualnego aktu urodzenia było takie samo jak w metryce chrztu – gdy jest inne trzeba to przed I Komunią Św. urzędowo w metryce przepisać.
 • Dzieci z naszej parafii, ale uczące się w innych szkołach trzeba przyporządkować sobie do jakiejś grupy/terminu poniżej.
 • warto sobie uzmysłowić, że dzieci przyjmują dwa sakramenty s. Pojednania i Eucharystii
 • aby dzieci i rodzice mogli tę uroczystość głęboko przeżyć oprócz katechezy w szkole są spotkania osobne z rodzicami i dziećmi w parafii.

Ponadto obowiązkowo udział Rodziców i dzieci w spotkaniach przygotowujących do tego sakramentu.

Terminy I Komunii Świętej
Szkoły na terenie parafii:

 • II Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 21
 • III Niedziela maja g. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 79 *
 • III Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 84 *
 •  Uwaga ze względów na mniejszą ilość dzieci w grupach III niedzieli jest możliwa wspólna uroczystość dla szkół 79 i 84 o g. 12.30.

 


 • UWAGA w związku z pandemią przekazuję część dekretu Księdza Arcybiskupa, który dotyczy I Komunii św.
 • Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
  12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
  13. Po Wielkanocy:
  a. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  b. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
  14. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
  15. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
  16. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.