I Komunia Święta

Wielką radością jest doprowadzenie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Zgłoszenia dzieci na początku roku szkolnego we wrześniu danego roku.

  • Dzieci zapisujemy szkołami wg ustalonego harmonogramu w parafii.
  • Dzieci musza być ochrzczone, należy też zwrócić uwagę, aby nazwisko z aktualnego aktu urodzenia było takie samo jak w metryce chrztu – gdy jest inne trzeba to przed I Komunią Św. urzędowo w metryce przepisać.
  • Dzieci z naszej parafii, ale uczące się w innych szkołach trzeba przyporządkować sobie do jakiejś grupy/terminu poniżej.
  • warto sobie uzmysłowić, że dzieci przyjmują dwa sakramenty s. Pojednania i Eucharystii
  • aby dzieci i rodzice mogli tę uroczystość głęboko przeżyć oprócz katechezy w szkole są spotkania osobne z rodzicami i dziećmi w parafii.

Ponadto obowiązkowo udział Rodziców i dzieci w spotkaniach przygotowujących do tego sakramentu.

Terminy I Komunii Świętej
Szkoły na terenie parafii:

  • II Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 21
  • III Niedziela maja g. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 79 *
  • III Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 84 *
  •  Uwaga ze względów na mniejszą ilość dzieci w grupach III niedzieli jest możliwa wspólna uroczystość dla szkół 79 i 84 o g. 12.30. 

 Galeria tytuł