Małżeństwo

Ślub Kościelny – Ślub Konkordatowy:

 1. Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
 2. Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu) – zgłoszenie zapowiedzi.
 3. Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (najlepiej dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):
  • Dowody osobiste narzeczonych,
  • Świadectwo Chrztu “do ślubu” (aktualne) z adnotacją o Bierzmowaniu (wystawia parafia chrztu),
  • Świadectwo ukończenia nauki religii (świadectwo ukończenia szkoły średniej),
  • dokumenty z USC – (chyba, że kandydaci mają już kontrakt cywilny), bez tych dokumentów nie można błogosławić sakramentu, gdyż nie będzie on miał skutków cywilnych,
  • Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych,
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.

Terminy nauk przedślubnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

Poradnia Rodzinna działa w domu katechetycznym, (budynek miedzy kościołem, a torami – adres ul. Kalinowa 4) dyżury Poradni w środy w godzinach 17.30 do 20.30
jednak po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 667 296 723.
W m-cu lipcu i sierpniu poradnia nieczynna.

UWAGA ! W czasie pandemii spotkania poradni dla narzeczonych można odbyć on line w Pro Life Clinic umawiając się na spotkanie przez stronę:  www.prolifeclinic.pl

 

plan katechezy dla Archidiecezji Poznańskiej na stronach Duszpasterstwa Rodzin

https://narzeczenipoznan.pl