Małżeństwo

Ślub Kościelny – Ślub Konkordatowy:

 1. Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
 2. Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu) – zgłoszenie zapowiedzi.
 3. Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (najlepiej dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):
  • Dowody osobiste narzeczonych,
  • Świadectwo Chrztu “do ślubu” (aktualne) z adnotacją o Bierzmowaniu (wystawia parafia chrztu),
  • Świadectwo ukończenia nauki religii (świadectwo ukończenia szkoły średniej),
  • Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych,
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.

Terminy nauk przedślubnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

Poradnia Rodzinna działa w domu katechetycznym, (budynek miedzy kościołem, a torami – adres ul. Kalinowa 4) dyżury Poradni w środy w godzinach 17.30 do 20.30
jednak po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 667 296 723.
W m-cu lipcu i sierpniu poradnia nieczynna.

UWAGA ! W czasie pandemii spotkania poradni dla narzeczonych można odbyć on line w Pro Life Clinic umawiając się na spotkanie przez stronę:  www.prolifeclinic.pl

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA W PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY W ROKU 2019/20

 1. 03.10. – 18.10.20, soboty i niedziele, godz. 17.oo
 2. 06.02. – 21.02.21, soboty i niedziele, godz. 17.oo
 3. 10.05. – 27.05.21, poniedziałki i czwartki, godz. 18.3o

plan katechezy dla Archidiecezji Poznańskiej na stronach Duszpasterstwa Rodzin

http://parafiamosina.pl/parafia/katecheza.pdf