Małżeństwo

Ślub Kościelny – Ślub Konkordatowy:

 1. Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
 2. Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu) – zgłoszenie zapowiedzi.
 3. Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (najlepiej dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):
  • Dowody osobiste narzeczonych
  • Świadectwo Chrztu “do ślubu” (aktualne) z adnotacją o Bierzmowaniu (wystawia parafia chrztu)
  • Świadectwo ukończenia nauki religii (świadectwo ukończenia szkoły średniej)
  • Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

Terminy nauk przedślubnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

Poradnia Rodzinna działa w domu katechetycznym, dyżury Poradni w środy w godzinach 17.30 do 20.30
jednak po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 667 296 723.
W m-cu lipcu i sierpniu poradnia nieczynna.

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA W PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY
W ROKU 2018/19

 1. 10.09. – 27.09.18, poniedziałki i czwartki, godz. 19.3o
 2. 05.11. – 22.11.18, poniedziałki i czwartki, godz. 19.3o
 3. 02.02. – 17.02.19, soboty i niedziele, godz. 17.oo
 4. 06.05. – 23.05.19, poniedziałki i czwartki, godz. 19.3o