Najświętszy Sakrament

Posługa Szafarzy Nadzwyczajnych

Szafarze posługują rozdzielając Komunię św. podczas Mszy św. w niedziele i święta,
można też poprosić szafarza i zgłosić chorego i wtedy szafarz będzie odwiedzał tę osobę w terminie, który sobie ustalą pomiędzy sobą.

I Komunia Święta.

Zgłoszenia dzieci na początku roku szkolnego we wrześniu danego roku.

 • Dzieci zapisujemy szkołami wg ustalonego harmonogramu w parafii.
  Proszę pobrać i wypełnić „Deklarację do przyjęcia I Komunii Świętej”pobierz tu 
 • Dzieci musza być ochrzczone, należy też zwrócić uwagę, aby nazwisko z aktualnego aktu urodzenia było takie samo jak w metryce chrztu – gdy jest inne trzeba to przed I Komunią Św. urzędowo w metryce przepisać.
 • Dzieci z naszej parafii, ale uczące się w innych szkołach trzeba przyporządkować sobie do jakiejś grupy/terminu poniżej.
 • warto sobie uzmysłowić, że dzieci przyjmują dwa sakramenty s. Pojednania i Eucharystii
 • aby dzieci i rodzice mogli tę uroczystość głęboko przeżyć oprócz katechezy w szkole są spotkania osobne z rodzicami i dziećmi w parafii.

Ponadto obowiązkowo udział Rodziców i dzieci w spotkaniach przygotowujących do tego sakramentu.

Terminy I Komunii Świętej
Szkoły na terenie parafii:

 • II Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 21
 • III Niedziela maja g. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 79 *
 • III Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 84 *
 •  Uwaga ze względów na mniejszą ilość dzieci w grupach III niedzieli jest możliwa wspólna uroczystość dla szkół 79 i 84 o g. 12.30. 

 

Adoracje Najświętszego Sakramentu

Adoracja w kościele:

 • w każdą sobotę od g. 18.00 do 19.00,
 • w każdy czwartek od g. 8.30 – 17.30, w kaplicy NSPJ,
 • adoracja w Domu Katechetycznym 8 grudnia po Mszy św. o 10.00 do 21.00,
 • dzień adoracji wyznaczony przez Archidiecezję 25 marca.

  ADORACJA CAŁODZIENNA W RAMACH NASZEJ ARCHIDIECEZJI

  25 MARCA KAŻDEGO ROKU

  Godz. i czas adoracji Grupa Duszpasterska
  7.oo -7.30 Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
  7.30 – 8.00 Akcja Katolicka
  8.00 – 8.30 Krąg Biblijny
  8.3o – 9.30 Czciciele Miłosierdzia Bożego i Serca Pana Jezusa
  9.30 – 10.30 Żywy Różaniec Pań
  10.3o – 11.30 Caritas Parafialna
  11.3o – 12.30 Mężowie i Ojcowie Żywego Różańca
  12.3o – 13.00 cicha adoracja
  13.00 – 13.30 cicha adoracja
  13.3o – 14.30 Koło Misyjne,
  14.3o- 15.30 Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej
  15.3o – 16.30 Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna
  16.3o – 17.30 Neokatechumenat
  17.3o Msza św.
  18.00 – 18.30 nowenna
  18.3o Msza św.