Najświętszy Sakrament

Posługa Szafarzy Nadzwyczajnych

Szafarze posługują rodzielając Komunię św. podczas Mszy św. w niedziele i święta,
można też poprosić szafarza i zgłosić chorego i wtedy szafarz będzie odwiedzał tę osobę w terminie, który sobie ustalą pomiędzy sobą.

I Komunia Święta.

Zgłoszenia dzieci na początku roku szkolnego we wrześniu danego roku.

  • Dzieci zapisujemy szkołami wg ustalonego harmonogramu w parafii.
  • Dzieci z naszej parafii ale uczące się w innych szkołach trzeba przyporządkować sobie do jakiejś grupy/terminu poniżej.

Ponadto obowiązkowo udział Rodziców i dzieci w spotkaniach przygotowujących do tego sakramentu.

Terminy I Komunii Świętej
Szkoły na terenie parafii:

  • II Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 21
  • III Niedziela maja g. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 79
  • III Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 84
  • ze względu na małą ilość dzieci w III niedzielę szkoły 79 i 84 są połączone – I Komunia św. o g. 12.30. 

 

Adoracje Najświętszego Sakramentu

Adoracja w kościele:

  • w każdą sobotę od g. 18.00 do 19.00,
  • w każdy czwartek od g. 8.30 – 17.30, w kaplicy NSPJ,
  • adoracja w Domu Katechetycznym 8 grudnia po Mszy św. o 10.00 do 21.00,
  • dzień adoracji wyznaczony przez Archidiecezję 25 marca.