Wspólnota Żywego Różańca

opiekun: ks. prob. Marek Matyba

Każda RÓŻA ma swoją zelatorkę, lub zelatora.
Nad całością czuwa nadzelatorka, p. Róża Dahlke.
Kontakt – mail: rozadah9@gmail.com

WŻR Panów:

Spotkania formacyjne odbywają się w I niedzielę dla Pań
a w II niedzielę dla Panów każdego miesiąca po Mszy św.  o godz. 7.00 w kościele.

SPIS ZELATOREK I ZASTĘPCZYŃ

RÓŻA nr / Zelatorka / Zastępczyni
01 / Bożena Frąckowiak / Teresa Czerwińska
02 / Róża Dahlke / Teresa Melańczuk / Justyna Hermann
03 / Marianna Ławniczak / Maria Smelka
04 / Maria Maćkowiak / Lucyna Chmara
05 / Barbara Jacobson / Helena Sławicz
06 / Krystyna Stachowiak / Barbara Hałas
07 / Lucyna Piotrowska / Seweryna Woźniak
08 / Bożena Dokowicz / brak
09 / Zenona Fierlej / Wanda Kieruj
10 / Wanda Kaniewska / Krystyna Latusek
11 / Maria Słodzinka / Halina Wawrzyniak
12 / Elżbieta Twardowska / Jadwiga Lis
13 / Urszula Sterczyńska / Zdzisława Gorzaniak
14 / Magdalena Grześkowiak / Monika Grześkowiak
15 / Teresa Nowacka / Maria Witajewska
16 / Salomea Szymańska / Kazimiera Grygier
17 / Helena Rochowiak / Teresa Łakomy
18 / Krystyna Derda / Maria Kurnatowska

 1. Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
 2. Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
 3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
 4. Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.
 5. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
 6. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
  a) wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
  b) troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
  c) krzewienie modlitwy różańcowej;
  d) wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
  e) troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.