Niedziela – 4. Zwykła – 28.01.

za + Piotra Jesionka

za + Romana Zandek – 1 roczn. od żony z rodziną

za + Marię – 7 roczn. i Stanisława – 2 roczn.

za + Krystynę i Jana Szymańskich

z okazji 7 urodzin Tadeusza z podz. za odebrane łaski z prośbą dalsze Boże bł.

za + Stanisława (m) Andrzejczaka – 1 roczn. od żony z rodziną

za + ks. Mariana Roszyka i ks. Mariana Karę

Poniedziałek – 29.01.

za + Piotra Jesionka

Aby Anna, Milka i Wojtek otworzyli się na łaskę wiary i na natchnienie Ducha św.

za + Irenę Wojciulewicz

za + Grzegorza Rembalskiego

za + Marię Ratajską od współlok. z ul. Łozowej 34

Wtorek – 30.01.

za + Piotra Jesionka

za + ks. prof. Jerzego Troska

za + Irenę Wojciulewicz

za + Marię, Józefa, Mariana (m) Magdalenę Kubachów, Stefana i zm. z rodz. Kubachów

zbiorowa za żywych

Środa – św. Jana Bosko, pr. – 31.01.

Nowenna

za + Irenę Wojciuleicz

za + Stefana Szymczaka – 2 roczn., Krystynę Szymczak oraz zm. z rodz.

za + Krystynę Szymańską od córki z rodziną

za + Barbarę Niezgoda od sąsiadów z ul. Maszynowej

Nowenna

za + Wojciecha Biedziaka od siostry Violety z rodziną

Czwartek – I miesiąca – 01.02.

za + Irenę Wojciulewicz

za + zm. z rodzin sióstr Służebniczek Maryi

za + Beatę Bartkowiak

za + Urszulę Wichniarz – pogrzebowa

za + Czesława Ciesielskiego od Danuty i Czesława Pluskotów z ul. Bielskiej

za + Zenona Ziółkowskiego od kuzynki Adzi z córką i zięciem

Katecheza przed chrztem

Piątek – I m-ca – Ofiarowanie Pańskie – 02.02.

Wynagradzająca Trójcy Przenajświętszej za grzechy naszej rodziny, ojczyzny, kościoła i całego świata

za + Marię, Mieczysława (m) Piotra, Przemysława Osmańskich

za + Irenę Wojciulewicz

za + Barbarę Niezgoda od syna Tobiasza z Weroniką

wynagradzająca Sercu Jezusowemu od CzSPJ i CzMił. B.

Sobota – I m-ca – 03.02.

za + Mariannę i Tadeusza Grec, Annę Wierzbińską

za + Irenę Wojciulewicz

za + Jerzego Szkudlarza

wynagradzająca

Adoracja NS

za + Grzegorza Gablera od kolegi z pracy Adama Pokrywki z rodziną

Niedziela – 5. Zwykła – 04.02.

o powołania kapłańskie i zakonne oraz o wytrwanie w powołaniu –
WŻR Pań

za + Irenę, Gracjana Pieńkowskich, Franciszkę (k), Stanisława Strzelińskich

za + Irenę Wojciulewicz

za + Czesława Ciesielskiego od żony i córki z rodziną

za + Czesława Siejaka – 22 roczn. Halinę Tadeusza, Władysława, Piotra Siejaków, Michała Koszałko

za Parafian – chrzest

za + Mariana Walorka od wnuków i prawnuków z rodzinami

ks. Marek Matyba – proboszcz