I soboty miesiąca

 • po Mszy św. o godz. 7.00 litania loretańska do MB,
 • o g. 12.00 Msza św. z intencją wynagradzającą, wystawienie NS, kwadransowe rozmyślanie i różaniec św.Przypomnijmy sobie wielką obietnicę związaną z nabożeństwem pierwszych sobót.10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: “Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

  Dlaczego pięć sobót wynagradzających

  Przypomnijmy sobie intencje związane z nabożeństwem pierwszych sobót.

  W jednym ze swych Siostra Łucja pisze o tym, co zostało jej objawione.

  “Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

  obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

  przeciw Jej Dziewictwu,

  przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,

  obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność,

  wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,

  bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.”

   

  Elementy nabożeństwa

  1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

  Zalecane jest, by spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek ważności odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót. Można przystąpić do sakramentu pojednania kilka dni wcześniej. Czytamy w zapiskach wizjonerki z Fatimy, że Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: “Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi.”

  Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus lub za każdym razem wynagradzać za zniewagi w ogólności. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

  2. Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca

  Po przyjęciu Komunii świętej należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę:

  3. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

  Dla ważności nabożeństwa pierwszych sobót wystarczy odmówić jedną część różańca, czyli pięć wybranych tajemnic.

  4. Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma

  tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

  To trudniejszy element nabożeństwa. Ten, kto przyjmie zaproszenie Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu, ten stanie się uczestnikiem kontemplacji oblicza Chrystusa wspólnie z Matką Najświętszą!

  Z pokorą pochylmy się nad misterium naszego zbawienia objawionym w tajemnicach różańcowych.