Nabożeństwo Fatimskie

  • Od maja do października, trzynastego dnia miesiąca, o godz. 19:00

Struktura nabożeństwa:

pozdrowienie

  • kazanie
  • różaniec fatimski
  • procesja z figurą MB Fatimskiej dokoła kościoła – figurę niosą co miesiąc inne grupy duszpasterskie
  • błogosławieństwo

Włączyć się – znaczy wypełnić to, o co Maryja prosiła w Fatimie! Prosiła o codzienny różaniec, poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu oraz wynagrodzenie za grzeszników w pięć pierwszych sobót miesiąca.

ZATEM:

  • Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie.
  • Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca.
  • Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi.
  • Uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca. Udział w nich nie jest jednak warunkiem koniecznym.
  • Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co dzień.

“Stoimy w obliczu największej w dziejach konfrontacji, przez jaką przeszła ludzkość. Nie sądzę, by szerokie kręgi społeczeństwa czy szerokie kręgi wspólnoty chrześcijańskiej zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stajemy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem, a anty-Kościołem, Ewangelią i anty-Ewangelią.”

Karol kard. Wojtyła, Kongres Eucharystyczny w Filadelfii, 9 listopada 1976 r.

Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje! – Matka Boża Fatimska, 13 lipca 1917