Siostry Służebniczki Maryi – Edmundowe propozycje dla dzieci

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego i opartych na niej materiałami metodycznymi dla przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych i grup formacyjnych, które mogą być przydatne także dla rodziców. 

Ostatnio została  także udostępniona w Repozytorium KUL książka „Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Podstawy teoretyczne i materiały metodyczne″. W niej opracowały Siostry propozycję obrzędowości ochronki. Podaję link: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2489

Zostały udostępnione także uzupełniające powyższą publikację:

  1. opowiadania wybrane z notatek E. Bojanowskiego i nagrane przez Aktorów lubelskich teatrów w pdf i wersji filmowej pod linkiem: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2492
  2. gry i zabawy w pdf i  wersji filmowej:

 

We wszystkich na początku jest zamieszczona opinia metodyczna napisana przez p. Ewę Zielińską. Kontekst ich realizacji szerzej jest ukazany w opublikowanym w tym celu artykule Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we wczesnej edukacji; analiza procesu w perspektywie międzynarodowej dostępnym pod linkiem: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2031

Pliki tekstowe i filmowe można pobierać nieodpłatnie u dołu otwierających się pod poszczególnymi linkami stron klikając w niebieski prostokąt z napisem Przejrzyj/Otwórz.

Zachęcamy do pobierania plików,  a także przekazywanie innym, którzy zechcą skorzystać z ich treści, czy filmów, a jednocześnie wesprzeć w ten sposób opracowanie i udostępnianie kolejnych materiałów metodycznych. 

Siostry Służebniczki