Siostry Służebniczki Maryi – mieszkamy na terenie Parafii

Krótka biografia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Siostry Służebniczki w parafii Świętej Trójcy na Dębcu – krótki rys historyczny

Nasz Założyciel bł. Edmund Bojanowski, którego imię znaczy – roztoczyć opiekę, był człowiekiem zatroskanym o trudny los wiejskich dzieci, o chorych i ubogich. W tym celu w roku 1850 założył nasze Zgromadzenie. Swoją troskę o rozwój człowieka pozostawił nam w testamencie. Najpierw pracowały Siostry w ochronkach, zakładanych przez naszego Założyciela. Tam uczyły dzieci i wychowywały według programu ułożonego przez Edmunda Bojanowskiego. Opiekowały się też chorymi w Instytucie Gostyńskim i w domach wieśniaków. Sam Założyciel był człowiekiem wykształconym i bardzo religijnym. Odznaczał się głębokim życiem duchowym, o czym świadczą wypowiedzi współczesnych mu ludzi. Często uczestniczył w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i praktykował osobistą modlitwę. Charakterystycznym rysem jego duchowości była wiara w Opatrzność Bożą i miłość bo Matki Bożej.

Jesteśmy spadkobierczyniami charyzmatu bł. Edmunda i z miłością podejmujemy Jego troskę o życie fizyczne i duchowe dzieci i dorosłych. Pracujemy więc dla osób starszych w Domu Pomocy Społecznej, w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w szpitalach. Opiekujemy się dziećmi w Ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci i ich edukacji, prowadząc ochronki i przedszkola. Katechizujemy w szkołach. Prowadzimy również działalność misyjną w Brazylii, w Kazachstanie, na Białorusi, w Szwecji.

 

PRZYSTAŃ MODLITWY – u Sióstr Służebniczek Maryi
www.przystan-modlitwy.pl

Od niedawna nasz dom przy ul. Łozowej został przeznaczony na działalność apostolską i otrzymał nazwę PRZYSTAŃ MODLITWY. To miejsce zaprasza, by nawet w zgiełku miasta znaleźć warunki do wyciszenia i skupienia na osobiste spotkanie z Bogiem. Pomieszczenia domu, udostępnione są małym grupom szukającym miejsca na przeżycie rekolekcji lub dni skupienia. Mogą zatrzymać się tu osoby, które chcą indywidualnie odbyć swoje rekolekcje np. w milczeniu. Jest także możliwość rozmów indywidualnych dla osób potrzebujących tego. W ten sposób chcemy, realizować charyzmat naszego Założyciela wspierając duchowo poszukujących Boga i prawdy o sobie.

W Przystani odbywają się spotkania stałych grup, które są otwarte dla każdego:

  • pisania ikon – zapraszamy osoby poszukujące wartości duchowych na drodze pisania ikony. Spotkania umożliwiają poznawanie zasad i reguł ikonopisania oraz umiejętności tworzenia ikony jako osobistej modlitwy. Nie jest wymagane doświadczenie malarskie. Grupa spotyka się w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. 9:00-16:00
  • modlitwy kontemplacyjnej – dla osób, które chcą spotkać Boga w modlitwie ciszy, w głębi swojego serca przez rozważanie Słowa Bożego. Po modlitwie jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkania w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 19:00, dla mężczyzn w drugi czwartek miesiąca o godz. 19:00
  • modlitwy wstawienniczej – modlitwą posługują osoby ze Wspólnoty Magnificat pod opieką księdza. Modlą się w czwartą sobotę miesiąca od godz. 9:00, po wcześniejszym zgłoszeniu.

„Przystań modlitwy” ma swoje logo, które określa jej znaczenie. Można je zobaczyć umieszczone na naszym domu.

Symbolika znaku Przystani Modlitwy

  • Łódź: Kościół, życiowa wędrówka, podróż do wyznaczonego celu
  • Żagle: Duch Święty i Jego moc, który wieje i nadyma żagle, by łódź mogła bezpiecznie płynąć we właściwym kierunku
  • Maszt: krzyż, obecny Jezus Chrystus
  • Fala: żywioły, trudności i doświadczenia życiowe, walka duchowa
  • Przystań: miejsce bezpieczne, przeznaczone na odpoczynek i nabranie sił duchowych do dalszej drogi

Komentarz: Jezus zaprosił Ciebie do swojej łodzi, byś razem z Nim przeżywał Twoją życiową podróż. Jej celem jest dopłynięcie do brzegu – Portu Wiecznej Światłości. Przemierzając głębokie morza tego świata, jesteś wystawiany na wszelki trud walki z żywiołami. Sztormy, burze i wysokie fale zalewające łódź, a nawet wystające skały, nie mogą zniszczyć łodzi i jej zatopić. Rejs jest trudny, ale szczęśliwe dotarcie do celu zawsze pewne, bo na pokładzie łodzi jest Jezus. To On ucisza burze i zapewnia Ciebie: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z Tobą”. Niekiedy, na horyzoncie podróży tam, gdzie morze łączy się z  Niebem ujrzysz Przystań. To miejsce zaprasza, by mogła odpocząć w nim Twojej dusza i ciało. Potem możesz płynąć dalej umocniony łaską Bożą i kierowany mocą Ducha Świętego.

Bogu niech będą dzięki za wszystko, co już dokonało się – w murach tego domu a najważniejsze za to, co dokonało się w sercu, tych osób – które przyprowadziła tu Boża Opatrzność.

Działalność Przystani prowadzi s. M. Julita Hoffmann.

Kontakt mailowy: s.julita@siostry-maryi.pl

Zapraszamy do Przystani!

www.przystan-modlitwy.pl