Najświętszy Sakrament

Posługa Szafarzy Nadzwyczajnych

Szafarze posługują rozdzielając Komunię św. podczas Mszy św. w niedziele i święta,
można też poprosić szafarza i zgłosić chorego i wtedy szafarz będzie odwiedzał tę osobę w terminie, który sobie ustalą pomiędzy sobą.

I Komunia Święta.

Zgłoszenia dzieci na początku roku szkolnego we wrześniu danego roku.

 • Dzieci zapisujemy szkołami wg ustalonego harmonogramu w parafii.
  Proszę pobrać i wypełnić „Deklarację do przyjęcia I Komunii Świętej”pobierz tu 
 • Dzieci musza być ochrzczone, należy też zwrócić uwagę, aby nazwisko z aktualnego aktu urodzenia było takie samo jak w metryce chrztu – gdy jest inne trzeba to przed I Komunią Św. urzędowo w metryce przepisać.
 • Dzieci z naszej parafii, ale uczące się w innych szkołach trzeba przyporządkować sobie do jakiejś grupy/terminu poniżej.
 • warto sobie uzmysłowić, że dzieci przyjmują dwa sakramenty s. Pojednania i Eucharystii
 • aby dzieci i rodzice mogli tę uroczystość głęboko przeżyć oprócz katechezy w szkole są spotkania osobne z rodzicami i dziećmi w parafii.

Ponadto obowiązkowo udział Rodziców i dzieci w spotkaniach przygotowujących do tego sakramentu.

Terminy I Komunii Świętej
Szkoły na terenie parafii:

 • II Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 21
 • III Niedziela maja g. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 79 *
 • III Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 84 *
 •  Uwaga ze względów na mniejszą ilość dzieci w grupach III niedzieli jest możliwa wspólna uroczystość dla szkół 79 i 84 o g. 12.30. 

Aktualności i grafik spotkań dla roku szkolnego 2023/24

 

GRAFIK SPOTKAŃ KOMUNIJNYCH DLA SP.79/84/21 2023-24

DATA/GODZINA WYDARZENIE-KOŚCIÓŁ
27.09.2023 ŚR
ZACZYNAMY MSZĄ ŚW. o 18.30 po niej ZEBRANIE   
SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI I - KOMUNIJNYCH - 
WSZYSTKICH GRUP/PO SPOTKANIU 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA DEWOCJONALIÓW

 

02.10.2023 PON. GODZ  17.00 SP 84
03.10.2023 WT. GODZ 17.00 SP 21
04.10.2023 ŚR. GODZ 17.00 SP 79
POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI
15.11.2023 ŚR uwaga zmiana terminu spotkania
ZACZYNAMY MSZĄ ŚW. o 18.30 po niej ZEBRANIE
SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH - 
WSZYSTKICH GRUP
04.12.2023 PON. GODZ 17.30 SP 84
05.12.2023 WT. GODZ 17.30 SP 21
06.12.2023 ŚR. GODZ 17.30 SP 79
POŚWIĘCENIE KSIĄŻECZEK I MEDALIKÓW – 
MSZA ŚWIĘTA RORATNIA DLADZIECI
13.12.2023 ŚR.
ZACZYNAMY MSZĄ ŚW. o 18.30 po niej ZEBRANIE
SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH –WSZYSTKICH GRUP
06.02.2024 WT. GODZ 16.45
SP 84,21,79
POŚWIĘCENIE ŚWIEC- NABOŹEŃSTWO ZE ŚWIATŁEM 
DLA WSZYSTKICH DZIECI KOMUNIJNYCH
05.03.2024 WT.GODZ 16.45 SP.84
06.03.2024 ŚR GODZ 16.45 SP 79i 21
KATECHEZA O SAKRAMENCIE POKUTY- OBECNOŚĆ DZIECI OBOWIĄZKOWA
13.03.2024 ŚR
ZACZYNAMY MSZĄ ŚW. o 18.30 po niej ZEBRANIE
SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH -WSZYSTKICH GRUP
16.04 2024 WT GODZ 16.45 SP84
17.04 2024 ŚR GODZ 16.45 SP79 i 21
KATECHEZA O KOŚCIELE I EUCHARYSTII- OBECNOŚĆ DZIECI OBOWIĄZKOWA
10.04.2024 ŚR
ZACZYNAMY MSZĄ ŚW. o 18.30 po niej ZEBRANIE
SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH -WSZYSTKICH GRUP
   13.04.2024 I SPOWIEDŹ  SOB.
GODZ 09.00 SP21
GODZ 09.30 SP79
GODZ 10.00 SP84
PROSZĘ  POWTÓRZYĆ Z DZIEĆMI FORMUŁĘ SPOWIEDZI 
ORAZ POMÓC W PRZYGOTOWANIU RACHUNKU SUMIENIA
11.05.2024 II SPOWIEDŹ
SP 21 o 09.00
18.05.2024 II SPOWIEDŹ
SP 79 O 09.00
SP 84 O 09.45
PROSZĘ  POWTÓRZYĆ Z DZIEĆMI FORMUŁĘ SPOWIEDZI 
ORAZ POMÓC W PRZYGOTOWANIU RACHUNKU SUMIENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII DLA SP 21- 12.05. 2024 O GODZINIE  12.30

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII DLA SP 79 – 19.05. 2024 O GODZINIE  11.00

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII DLA SP 84- 19.05. 2024 O GODZINIE  12.30

DATY PRÓB KOMUNIJNYCH ZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Adoracje Najświętszego Sakramentu

Adoracja w kościele:

 • w każdą sobotę od g. 18.00 do 19.00,
 • w każdy czwartek od g. 8.30 – 17.30, w kaplicy NSPJ,
 • adoracja 8 grudnia po Mszy św. o 10.00 do 17.30,
 • dzień adoracji wyznaczony przez Archidiecezję 25 marca.

  ADORACJA CAŁODZIENNA W RAMACH NASZEJ ARCHIDIECEZJI

  25 MARCA KAŻDEGO ROKU grafik rozpisany godzinowo w zakładce – Nabożeństwa/Życie Duchowe