Pokuta

Posługa Sakramentu Pojednania

• Sakramentu Pojednania udzielamy w sobotę od g. 18.00 i w czasie Mszy św. o 19.00,
ponadto w czasie I czwartku m-ca i I piątku m-ca od g. 16.30 19.00

• Podczas każdej Mszy św. w niedzielę i podczas każdej Mszy św. w dni powszednie.

• Istnieje możliwość umówienia się z kapłanem na spowiedź w odrębnym terminie oprócz w/w
np. jeśli to spowiedź generalna, czy wymagająca dłuższego czasu.