Poradnia prawna

Obecnie działalność zawieszona

Adresowana do ludzi słabo sytuowanych, a potrzebujących wsparcia prawnego.
Mecenas – wolontariusz, nie prowadzi spraw, ale informuje jakie są możliwości ich załatwienia. Jest to porada prawna, która wyznacza kierunek w jakim się poruszać dalej i daje nadzieję zainteresowanemu, że nie jest on pozostawiony sam.