Kapłaństwo – Sakrament Święceń

 • Księża pochodzący z parafii:
 • Ks. Brunon Stachowski (1938, +1942),
 • Ks. Henryk Wieczorek (1951, +1973),
 • Ks. Marian Roszyk (1957 +2003),
 • O. Włodzimierz Szklarski OFM (1960 +____),
 • Ks. Hieronim Michalak (1965 +2011),
 • O. Ryszard Śleboda (1967 +2003), Odznaczony Medalem Solidarności (1997), Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa (1998), Krzyżem Więźnia Politycznego (1998), Krzyżem Walki o Niepodległość (1999), Krzyżem Semper Fidelis.
 • Ks. Zbigniew Szyk (1976),
 • O. Jacek Bolewski TJ (1978 +2012), Do 2007 był dziekanem Wydziału Teologii sekcji “Bobolanum” Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, gdzie wykładał teologię dogmatyczną, filozofię przyrody, protologię, eschatologię i mariologię. Autor wielu książek oraz licznych artykułów z zakresu teologii dogmatycznej i życia duchowego. W latach 1992–1995 redaktor naczelny Przeglądu Powszechnego
 • Ks. Hieronim Nowak (1979),
 • Ks. Paweł Książkiewicz (1980),
 • Ks. Szymon Likowski (1988),
 • O. Hieronim Kaczmarek OP (1991),
 • O. Jarosław Głodek (1992),
 • O. Dariusz Godawa (1993),
 • Ks. Waldemar Twardowski (1995)
 • Ks. Piotr Kaczmarowski (2002)
 • Ks. Krzysztof Grześkowiak (2006)

Dziękujemy Bogu za Tych powołanych, módlmy się za Nich i prośmy Boga
o nowe powołania z naszej Wspólnoty Parafialnej.

Uwaga! pierwsza data przy nazwiskach oznacza rok święceń kapłańskich

Powołania żeńskie:

 • s. Hanna Słodzinka – Zmartwychwstanka – śluby wieczyste (2006)
 • s. Loyola Agnieszka Rosadzińska Siostra Służebniczka Maryi – wstąpiła 2006, śluby wieczyste 2015

NOWE

Powołania żeńskie:

 • brak

Powołania męskie:

 • kleryk Mikołaj Nawrot studiuje w Redemptoris Mater