Małżeństwo

Ślub Kościelny – Ślub Konkordatowy:

 1. Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
 2. Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu) – zgłoszenie zapowiedzi.
 3. Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (najlepiej dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):
  • Dowody osobiste narzeczonych,
  • Świadectwo Chrztu “do ślubu” (aktualne) z adnotacją o Bierzmowaniu (wystawia parafia chrztu),
  • Świadectwo ukończenia nauki religii (świadectwo ukończenia szkoły średniej),
  • dokumenty z USC – (chyba, że kandydaci mają już kontrakt cywilny), bez tych dokumentów nie można błogosławić sakramentu – nie będzie on miał skutków cywilnych,
  • Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych,
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.

 

 

plan katechez przygotowujących do małżeństwa i poradnia roodzionna te informacje po adresem poniżej:

https://narzeczenipoznan.pl