Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa

opiekun – ks. Stanisław Wojtaszek

Celem jest wynagradzanie i pocieszanie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jak Je pocieszać?

Oddając Mu  cześć, miłość, wynagrodzenie.

Cześć – głosząc Jego królewską godność i rozszerzając Jego królestwo wśród ludzi.

Miłość – przez oddanie serc naszych Sercu Jezusa, tak dobremu, miłującemu a opuszczonemu.

Wynagrodzenie – przez praktykowanie cnót chrześcijańskich, a zwłaszcza pokuty i gorliwości, wynagradzając Bogu za zniewagi, jakie Mu wyrządzają grzechy ludzkie.

 

Apostolstwo 9 piątków miesiąca.

Obietnice Pana Jezusa przekazane  św. Małgorzacie Marii Alacoque dla czcicieli Jego Boskiego Serca:

 • Udzielę im wszystkich łask potrzebnych w ich stanie.Obdarzę  pokojem ich rodziny.
 • Będę ich pocieszał we wszystkich cierpieniach.
 • Stanę się ich bezpiecznym schronieniem w życiu, a zwłaszcza przy śmierci.
 • Będę  hojnie błogosławił wszystkim ich przedsięwzięciom.
 • Grzesznicy znajdą w  moim Sercu źródło i niezgłębione morze miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwe.
 • Dusze gorliwe dojdą  w krótkim czasie  do wysokiej doskonałości.
 • Będę błogosławił domy, w  których obraz  mego Najświętszego Serca będzie umieszczony i  otoczony czcią.
 • Kapłanom dam moc kruszenia najzatwardzialszych serc.
 • W moim sercu  zapiszę imiona osób, które  będą  rozszerzać to nabożeństwo i nigdy z Niego nie zostaną wymazane.
 • WIELKA  OBIETNICA :
  Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mego, że wszechmocna moja miłość da łaskę pokuty przy śmierci tym wszystkim, którzy przez dziewięć  kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystępować będą do Komunii św. tak, że nie zejdą z tego świata w niełasce mojej, ani bez Sakramentów św. i w ostatniej godzinie bezpieczne znajdą schronienie w moim Sercu.