Rada Ekonomiczna

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por.KPK, kan. 537).

Opiekun: ks. Marek Matyba,
Kontakt: p. Przemysław Sołtysiak, mail: przemek.soltysiak71@gmail.com

  • Lista osób
  • Bogusława Gryzińska – Woroch
  • Krzysztof Kłoskowski
  • Przemysław Sołtysiak
  • Krzysztof Stachowiak
  • Piotr Szczepaniak
  • Tadeusz Viola

Kadencja trwa 4 lata