Duszpasterstwo Chorych

Choroba i cierpienie, należą do najpoważniejszych sytuacji w których człowiek doświadcza próby, oraz weryfikuje swoje życie w wymiarze duchowym, psychicznym i społecznym. Powstają wtedy najbardziej podstawowe pytania dotyczące sensu życia i śmierci, przemijalności i wieczności, pojawia się też pytanie o miejsce Boga w tej sytuacji…

“Uzdrawiajcie chorych!” Mt 10,8

,,On wziął na siebie nasze słabości i leczył nasze choroby” Iz 53,4

,,Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu.” (KKK 1499)

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą.

,,W imię moje… na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.” Mk 16,17-18

,,Byłem chory a odwiedziliście Mnie.” Mt 25

 

Zgłoszenie nowych osób, które ksiądz ma co miesiąc odwiedzać należy zgłosić w biurze parafialnym

e-mail: swtrojca@archpoznan.pl
lub telefonicznie: 61- 830-17-85,

w nagłych wypadkach tel. ks. dyżurnego do chorych 735 153 610