Chrzest Święty

Z radością witamy i przyjmujemy dzieci do wspólnoty parafialnej.

Sakrament Chrztu udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca, na mszy św. o godz. 12.30
oraz w trzecią sobotę miesiąca na mszy św. o godz. 19.00.

W miesiącach wakacyjnych w pierwszą niedzielę miesiąca, na mszy św. o godz. 11.15 (w lipcu i sierpniu)
oraz w trzecią sobotę miesiąca na mszy św. o godz. 19.00.

W celu dopełnienia niezbędnych formalności należy zgłosić się w biurze parafialnym
nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

Dokumenty wymagane do udzielenia Sakramentu Chrztu:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Jeżeli ślub kościelny zawarty był poza parafią – Świadectwo Ślubu Kościelnego rodziców dziecka
  • Świadectwa religijności rodziców chrzestnych, które wystawia proboszcz parafii zamieszkania (jeżeli chrzestny/chrzestna jest spoza parafii)
  • Katecheza chrzcielna odbywa się zazwyczaj o godz. 19.00 w domu katechetycznym w czwartek bezpośrednio poprzedzający datę chrztu – o terminach informację podaje biuro parafialne.