Siostry Służebniczki Maryi

Mieszkamy na terenie Parafii

Nasz Założyciel bł. Edmund Bojanowski, którego imię znaczy – roztoczyć opiekę, był człowiekiem zatroskanym o trudny los wiejskich dzieci, o chorych i ubogich. W tym celu w roku 1850 założył nasze Zgromadzenie. Swoją troskę o rozwój człowieka pozostawił nam w testamencie. Najpierw pracowały Siostry w ochronkach, zakładanych przez naszego Założyciela. Tam uczyły dzieci i wychowywały według programu ułożonego przez Edmunda Bojanowskiego. Opiekowały się też chorymi w Instytucie Gostyńskim i w domach wieśniaków. Sam Założyciel był człowiekiem wykształconym i bardzo religijnym. Odznaczał się głębokim życiem duchowym, o czym świadczą wypowiedzi współczesnych mu ludzi. Często uczestniczył w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i praktykował osobistą modlitwę. Charakterystycznym rysem jego duchowości była wiara w Opatrzność Bożą i miłość bo Matki Bożej.

czytaj więcej…


Edmundowe propozycje dla dzieci

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego i opartych na niej materiałami metodycznymi dla przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych i grup formacyjnych, które mogą być przydatne także dla rodziców.

Czytaj więcej…