I Komunia Święta

Wielką radością jest doprowadzenie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Zgłoszenia dzieci na początku roku szkolnego we wrześniu danego roku.

 • Dzieci zapisujemy szkołami wg ustalonego harmonogramu w parafii.
  Proszę pobrać i wypełnić „Deklarację do przyjęcia I Komunii Świętej”pobierz tu 
 • Dzieci musza być ochrzczone, należy też zwrócić uwagę, aby nazwisko z aktualnego aktu urodzenia było takie samo jak w metryce chrztu – gdy jest inne trzeba to przed I Komunią Św. urzędowo w metryce przepisać.
 • Dzieci z naszej parafii, ale uczące się w innych szkołach trzeba przyporządkować sobie do jakiejś grupy/terminu poniżej.
 • warto sobie uzmysłowić, że dzieci przyjmują dwa sakramenty s. Pojednania i Eucharystii
 • aby dzieci i rodzice mogli tę uroczystość głęboko przeżyć oprócz katechezy w szkole są spotkania osobne z rodzicami i dziećmi w parafii.

Ponadto obowiązkowo udział Rodziców i dzieci w spotkaniach przygotowujących do tego sakramentu.

Terminy I Komunii Świętej
Szkoły na terenie parafii:

 • II Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 21
 • III Niedziela maja g. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 79 *
 • III Niedziela maja g. 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 84 *
 •  Uwaga ze względów na mniejszą ilość dzieci w grupach III niedzieli jest możliwa wspólna uroczystość dla szkół 79 i 84 o g. 12.30.

Aktualności i grafik spotkań dla roku szkolnego 2022/23

DATA/GODZINA WYDARZENIE-KOŚCIÓŁ
09.11. ŚR. 2022 GODZINA 19.00 PO MSZY WIECZORNEJ SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI 1 KOMUNIJNYCH -WSZYSTKICH GRUP
07.12.2022 ŚR. GODZINA 17.00 POŚWIĘCENIE KSIĄŻECZEK 1 MEDALIKÓW – DLA WSZYSTKICH DZIECI
14.12.2022 ŚR.GODZINA 19.00 PO MSZY WIECZORNEJ SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI 1 KOMUNIJNYCH -WSZYSTKICH GRUP
15.02.2023 ŚR. GODZINA 17.00 POŚWIĘCENIE ŚWIEC-DLA WSZYSTKICH DZIECI
15.03.2023 ŚR. GODZINA 19.00 PO MSZY WIECZORNEJ SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI 1 KOMUNIJNYCH -WSZYSTKICH GRUP
21.03.2023 WT o 16.45 dla SP 84 22.03.2023 ŚR o 16.45 dla SP 79i 21 KATECHEZA 0 SAKRAMENCIE POKUTY- OBECNOŚĆ DZIECI OBOWIĄZKOWA
12.04.2023 ŚR GODZINA 19.00 PO MSZY WIECZORNEJ SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI 1 KOMUNIJNYCH -WSZYSTKICH GRUP
15.04.2023 SOB. 1 SPOWIEDŹ 9.00 SP 21 9.30 SP 79 10.15 SP 84 PROSZĘ POWTÓRZYĆ Z DZIEĆMI FORMUŁĘ SPOWIEDZI ORAZ POMÓC W PRZYGOTOWANIU RACHUNKU SUMIENIA
18.04.2023 WT o 16.45 dla SP 84 19.04.2023 ŚR o 16.45 dla SP 79 i 21 KATECHEZA 0 KOŚCIELE 1 EUCHARYSTII- OBECNOŚĆ DZIECI OBOWIĄZKOWA
13.05.2023 II SPOWIEDŹ dla SP 21 GODZINA 9.00 SOB. PROSZĘ POWTÓRZYĆ Z DZIEĆMI FORMUŁĘ SPOWIEDZI ORAZ POMÓC W PRZYGOTOWANIU RACHUNKU SUMIENIA
14.05.2023 1 KOMUNIA o 12.30
20.05.2023 II SPOWIEDŹ SOB SP 79 o 9.00 SP 84 o 9.45 PROSZĘ POWTÓRZYĆ Z DZIEĆMI FORMUŁĘ SPOWIEDZI ORAZ POMÓC W PRZYGOTOWANIU RACHUNKU SUMIENIA
21.05.2023 1 KOMUNIA SP 79 0 11.00 SP 84 0 12.30