Akcja Katolicka

Akcja Katolicka spotyka sie zazwyczaj w II piątek m-ca o g. 19.00 w domu katechetycznym.

Asystent kościelny: ks. Marek Matyba
Prezes: p. Łucja Ciesielska, mail: lucja.ciesielska@gmail.com

 1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
 2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
  – pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
  – przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
  – zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
  – angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
  – kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności wżyciu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Strona AK w naszej Archidiecezji: www.poznan.ak.org.pl