Koło Misyjne

Obecnie dzialaność koła zawieszona.

Spotkania odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30.
Odpowiedzialny za Koło jest Ksiądz Wikariusz. Koło liczy 30 osób. Celem jest propagowanie i modlitwa za misje. Na spotkania są zapraszani goście którzy są związani z misjami.

Koło prowadzi z ramienia świeckich p. Magdalena Grześkowiak, mail: magdagrzesk@gmail.com

 

Cele ogólne:

 • pielęgnowanie i troska o misję Kościoła wyrażoną w słowach Jezusa:
  ”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”,
 • uwrażliwienie najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nieznających jeszcze Chrystusa,
 • rozpalenie w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności,
 • tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie.

Cele szczegółowe:

 • budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród ludzi,
 • włączenie się w konkretną działalność misyjną Kościoła,
 • uczenie się otwartości i bezinteresowności – być darem z siebie dla innych,
 • zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów,
 • poznawanie  i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok,
 • poznawanie krajów misyjnych (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół),
 • poznawanie sylwetek znanych misjonarzy i misjonarek,
 • poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania,
 • poznawanie pracy misjonarzy,
 • nawiązywanie kontaktów z misjonarzami,
 • modlitwa  za misjonarzy i o rozwój  misji,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia,
 • kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec ludzi innych ras, wyznań, innej kultury.